Vanaf de aanvraag van de vergunning tot en met het afsteken van de vuurwerkdemo of vuurwerkshow kunnen wij voor u verzorgen. U kunt hierbij denken aan een demo aan het eind van het jaar om uw klantenkring uw nieuwe assortiment te laten zien of een vuurwerkshow als perfecte afsluiter van een evenement of feest. Ook de grotere shows kunnen wij verzorgen. Op onze website kunt u een goed voorbeeld van een grote show vinden.

Let er op dat uw aanvraag tijdig aan ons wordt doorgegeven. De aanvraagtijden voor een vergunning zijn als volgt;

Mocht u van plan zijn om een demo of show te (laten) organiseren let er dan op dat de minimale veiligheidsafstand 40 meter is. De locatie waar het vuurwerk dient te worden afgeschoten moet zich dus minimaal op 40 meter van andere bebouwing en publiek te bevinden.

U dient zelf voor een evenementenvergunning te zorgen. De aanvraagtijd hiervoor bedraagt over het algemeen 16 weken. Of een evenementenvergunning nodig is, is per gemeente verschillend.

Neemt u voor meer informatie of de aanvraag van een vuurwerkshow of demo contact met ons op.